Tasemetööd I kooliastme (1.–3. klassi) kohta:

  • 3. klassi õpilastele matemaatika;
  • 3. klassi Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;
  • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme (4.–6. klassi) kohta:

  • 6. klassi õpilastele eesti keele e-tasemetöö;
  • 6. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;
  • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”.