Vara Põhikooli tervisenõukogu koosseis

  1.  Kehalise kasvatuse õpetaja (esimees) - Katrin Reimand
  2. Kooli juhtkonna esindaja – Vallo Madar
  3. Inimeseõpetuse õpetaja, sotsiaalpedagoog – Merli Katsan
  4. Huvijuht – Mari-Liis Luhamäe
  5. Tervishoiutöötaja – Oksana Lazarevskaja
  6. Lapsevanemate esindaja – Signe Klemmer
  7. Kokk – Martin Kaldmaa
  8. Õpilane – Roxana Ind
  9. Õpilane – Irene Lillemäe