Vara Põhikooli tervisenõukogu koosseis 2020-2021 õppeaastal

 1. Klassiõpetaja (esimees) - Getter Martinson
 2. Kooli juhtkonna esindaja – Vallo Madar
 3. Inimeseõpetuse õpetaja, sotsiaalpedagoog – Merli Katsan
 4. Huvijuht – Signe Tennisson
 5. Tervishoiutöötaja – Oksana Lazarevskaja
 6. Lapsevanemate esindaja – Signe Klemmer
 7. Kohalik elanik – Lea Saul
 8. Kokk – Martin Kaldmaa
 9. Kehalise kasvatuse õpetaja – Katrin Reimand
 10. Õpilane – Lenna-Lotte Annuk
 11. Õpilane – Mari-Liis Parts