Vara Põhikooli tervisenõukogu koosseis 2018-2019 õppeaastal

  1. Kooli juhtkonna esindaja – Vallo Madar
  2. Inimeseõpetuse õpetaja, sotsiaalpedagoog – Merli Katsan
  3. Huvijuht – Signe Tennisson
  4. Tervishoiutöötaja – Mirelle Liiv
  5. Lapsevanemate esindaja – Signe Klemmer
  6. Kohalik elanik – Lea Saul
  7. Kokk – Erika Sirk
  8. Kehalise kasvatuse õpetaja – Katrin Reimand
  9. Õpilane – Stella Riin Põldoja
  10. Õpilane – Mari Valts